Homefacebook

นายกเมืองพัทยา

พลุนานาชาติ พัทยา 2556

Staff Writer Pattaya Times 06.09.2013
เมืองพัทยาจัดอบรม “กินอยู่อย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็ง”

พลุนานาชาติ พัทยา 2556

ไม่นานเกินรอ เชิญชมการจุดพลุนานาชาติ ที่ใหญ่ ที่สุดในเมืองพัทยา

เปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวแห่งแรกที่ศาลจังหวัดพัทยา

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลจังหวัดพัทยาเป็นแห่งแรก มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้นักท่องเที่ยว หวังสร้างความเชื่อมั่นด้านการอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เผยพร้อมเปิดอีก 6 ศาล เพื่อดูแลนักท่องเที่ยว

เมืองพัทยาจัดโครงการรณรงค์ที่ปลูกจิตสำนึก

เมืองพัทยา สร้างปรากฏการณ์ สานความสัมพันธ์ สร้างสรรค์ประโยชน์ ขยับเข้ามาได้ไหม ไหวป่ะ พัทยาที่รัก..ของเรา

เปิดนิทรรศการโรงเรียนเมืองพัทยา 9

นายกเมืองพัทยา เปิดนิทรรศการ “เรียนรู้ภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 9 ครบรอบ 58 ปี

จัดทำบ้านปลา สร้างระบบนิเวศน์

เมืองพัทยาห่วงใยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจัดทำบ้านปลา บริเวณอ่าวทะเลเมืองพัทยา

เปิดบ้านวิชาการ “65 ปี บางละมุง มุ่งสู่สากล”

เมืองพัทยา ต้อนรับ คณะ สสส.ประชุมนานาชาติ

นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะ คณะ สสส.ในการประชุมนานาชาติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

พิธีเปิดโครงการเมืองพัทยารักษ์สุขภาพ

เมืองพัทยาประชุมนป้องกันน้ำท่วม

เมืองพัทยาประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | next »