Homefacebook

sex

 
ประชาชนพัทยาร่วมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก

ประชาชน นักเรียน ผู้ประกอบการสถานบริการ ร เดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแจกถุงยางอนามัยป้องกันเอดส์