Homefacebook

สมาคมโรงแรมไทย

 
สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกจัดแข่งกีฬาครั้งที่ 21

สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก พ่อเมืองพัทยาร่วมฟาดแข้งฟุตบอลนัดเปิดสนาม