Homefacebook

นคร ผลลูกอินทร์

 
ทายาทรองนายก อบจ.ชลบุรี ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา

นายนคร ผลลูกอินทร์ บุตรชายนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงสู้ศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 2 หลังคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาแทนที่ว่าง 2 ที่นั่ง