Homefacebook RSS

การศึกษา (Education)

เปิดสอนภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวฟรี

วิสิทธ ปิ่นพาวงศ์ 26.10.2010

จังหวัดชลบุรีเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จัดโครงการอบรมภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนภาษารัสเซียฟรี ก่อนนำไปพัฒนาการท่องเที่ยวสื่อสารกับนักท่องเที่ยวรัสเซีย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมพัฒนาอาคารเรียน

พัฒนาโรงเรียน: นพ.พิชิต กังวลกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นำทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เข้าร่วมพัฒนาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้องพยาบาล พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน โดยมี วิชาญ ทองดา อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

เปิดศูนย์สอบศาสนาอิสลาม ที่ 34 ประจำเมืองพัทยา

มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เมืองพัทยาได้ฤกษ์เปิดที่ทำการหน่วยสอบที่ 34 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นศูนย์กลางการสอบเลื่อนขั้นทางศาสนาประจำเมืองพัทยา

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มาศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มาศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีนายสุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 401 ที่ว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมอบเงิน  5 แสนบาทสร้างอาคารเรียนสอนศาสนา