Homefacebook RSS

ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานวันรพี

Pattaya Times pattaya times 07.08.2012 01:27
นายสุชาติ ทนินซ้อน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา นำคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานวันรพี หน้าศาลจังหวัดพัทยา

นายสุชาติ ทนินซ้อน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา นำคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานวันรพี หน้าศาลจังหวัดพัทยา


ศาลจังหวัดพัทยาน้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทยจัดงานวันรพี สดุดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์(7 ส.ค.55) นายสุชาติ ทนินซ้อน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานในพิธีประกาศสดุดีและวางพวงมาลาถวายพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งทุกวันที่ 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ ผู้ทรงได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย หรือวันรพี โดยมี คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา และตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลาจากตัวแทนภาครัฐและเอกชนจำนวน 24 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมายและระลึกถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ กิจกรรมศาลจำลอง และการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายโดยมีนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงยังมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างทีมศาลจังหวัดพัทยาและสภาทนายความอีกด้วย

สำหรับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายที่ได้พัฒนาและวางรากฐานด้านกฎหมาย เช่นการจัดวางระเบียบศาลยุติธรรม ตั้งโรงเรียนสอนวิชากฎหมายนิพนธ์ตำรากฎหมาย และเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็นรากฐานของกระบวนการยุติธรรมมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่ยกย่องของประชาชนและฝ่ายนิติศาสตร์ โดยพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ดังนั้นในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ผู้เกี่ยวข้องด้านนิติศาสตร์จะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรำลึกถึง พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานวันรพี - พระบิดาแห่งกฎหมายไทย - วันรพี - นายสุชาติ ทนินซ้อน - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - ตรวจคนเข้าเมือง - ชลบุรี - ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานวันรพี - พระบิดาแห่งกฎหมายไทย - วันรพี - นายสุชาติ ทนินซ้อน - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - ตรวจคนเข้าเมือง - ชลบุรี - ศาลจังหวัดพัทยา ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานวันรพี - พระบิดาแห่งกฎหมายไทย - วันรพี - นายสุชาติ ทนินซ้อน - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - ตรวจคนเข้าเมือง - ชลบุรี - ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานวันรพี - พระบิดาแห่งกฎหมายไทย - วันรพี - นายสุชาติ ทนินซ้อน - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - ตรวจคนเข้าเมือง - ชลบุรี - ศาลจังหวัดพัทยา 

ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานวันรพี - พระบิดาแห่งกฎหมายไทย - วันรพี - นายสุชาติ ทนินซ้อน - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - ตรวจคนเข้าเมือง - ชลบุรี - ศาลจังหวัดพัทยา
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานวันรพี - พระบิดาแห่งกฎหมายไทย - วันรพี - นายสุชาติ ทนินซ้อน - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - ตรวจคนเข้าเมือง - ชลบุรี - ศาลจังหวัดพัทยา