Homefacebook RSS

ตรวจคนเข้าเมือง 3 อบรมเจ้าหน้าที่รับ AEC

Pattaya Times pattaya times 15.07.2012 04:58
ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ นักการต่างประเทศ บรรยายพิเศษให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าใจการเปิดประชาคมอาเซียน  AEC และการเคลื่อนย้ายแรงงานใน 10 ประเท

ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ นักการต่างประเทศ บรรยายพิเศษให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าใจการเปิดประชาคมอาเซียน AEC และการเคลื่อนย้ายแรงงานใน 10 ประเท


ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด ตรวจคนเข้าเมือง 3 กว่า 300 นายเข้าอบรมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เตรียมตัวรับ AEC ปี 2558
                (15 ก.ค.55) พล.ต.ต.สมโภชน์ โพธิ์ทอง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดกว่า 300 นาย ตามนโยบายของ พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเมือง ในการให้ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานที่สำคัญเปรียบเหมือนประตูเข้าออกของประเทศมีหน้าที่ให้บริการต้อนรับตลอดจนคัดกรองและควบคุ่มผู้เดินทางเข้าออกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีมาตรฐานสากล โดยมี ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ นักการต่างประเทศ บรรยายพิเศษหัวข้อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ กล่าวว่า AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชา และ บรูไน ซึ่งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลจริงๆ จังๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ เป็นต้นไป ตรวจคนเข้าเมือง 3 ถือเป็นอีกหน่วยงานที่ตื่นตัวกับเรื่องนี้และมีอีกหลายหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญมากนัก ตนได้สอบถามไปยังหน่วยงานต่าง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกรมการค้าภายใน กรมการค้าระหว่างประเทศในการปรับระเบียบต่างๆ ให้เข้ากับการประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมาก คำตอบที่ได้คือกำลังปรับปรุงหรือกำลังศึกษาซึ่งในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศได้เปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้าสู่เสรีประชาคมอาเซียนมาโดยตลอด

ประเทศที่ได้เปรียบและเป็นคู่แข่งขันคือกลุ่มประเทศที่มีประชากรสามารถสื่อสารภาษาสากลได้คือ ภาษาอังกฤษ ไม่นับประเทศสิงคโปรและมาเลเซียที่ก้าวข้ามภาษาไปมากแต่อย่างประเทศกัมพูชาไม่ว่าในเมืองไหนมีแต่การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมและตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไปประชากรใน 10 ประเทศจะเคลื่อนย้ายได้อย่างสมบูรณ์ ชาวกัมพูชาจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างเสรีใน 8 สาขาวิชาชีพ

ขณะนี้ได้มีการลงนามในเป็นที่เรียบร้อยใน 8 สาขาวิชาชีพได้แก่ การแพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี, ช่างสำรวจ และสาขาการท่องเที่ยว แม้แต่พนักงานเสิร์ฟยังเสรีดังนั้นภาษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากและจะมีการเคลื่อนแรงงานอย่างมหาศาลซึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องทำงานอย่างหนัก