Homefacebook RSS

เปิดโครงการตำรวจรับใช้ชุมชน

วิสิทธิ ปิ่นพาวงศ์ pattaya times 14.06.2012 00:59
เปิดโครงการตำรวจรับใช้ชุมชน - ประสพโชค พร้อมมูล - สุพิศาล ภักดีนฤนาถ - patttaya - ข่าวประชาสัมพันธ์ - จังหวัดชลบุรี - ข่าว - อิทธิพล คุณปลื้ม - เมืองพัทยา - พัทยา


กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยและลดปัญหาอาชญากรรมเปิดโครงการตำรวจรับใช้ชุมชน                              (14 มิ.ย.55) พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา ร่วมเปิดโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชน บริเวณชุมชนทัพพระยา สะพานต่างระดับท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายพัทยาใต้

                พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ กล่าวว่า โครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนเกิดขึ้นโดย พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงการทำงานของตำรวจในการแก้ปัญหาอาชญากรรมเพื่อรักษาความสงบสุขเรียบร้อยในชุมชนเนื่องจากเดิมตำรวจใช้เพียงการจับกุมแถลงข่าวเพื่อเป็นเครื่องมือแสดงผลการทำงานด้านการปราบปรามแต่การจับกุมในปริมาณมากดังกล่าวยังคงไม่สามารถลดปัญหาอาชญากรรมลงได้จึงเกิดทฤษฎี Community Policing คือความร่วมมือร่วมใจของตำรวจและคนในชุมชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เอาชนะปัญหาอาชกรรมส่วนใหญ่

                จุดเด่นของตำรวจผู้รับใช้ชุมชนเป็นการดำเนินงานในอีกมิติหนึ่งซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานจากล่างขึ้นบนเริ่มต้นจากความเชื่อใจนำไปสู่ความร่วมมือทำกิจกรรมโดยประชาชนเป็นผู้บอกปัญหาและให้ความร่วมมือวางแผนดำเนินการตลอดจนมีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้คือสามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้และลดอาชญากรรมได้จริง เรียกว่าเปลี่ยนโฉมหน้าองค์กรตำรวจจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นการจับกุมอย่างเดียวเป็นหน่วยงานที่รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง

เปิดโครงการตำรวจรับใช้ชุมชน - พัทยา - เมืองพัทยา - อิทธิพล คุณปลื้ม - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - สุพิศาล ภักดีนฤนาถ - ประสพโชค พร้อมมูล

เปิดโครงการตำรวจรับใช้ชุมชน - พัทยา - เมืองพัทยา - อิทธิพล คุณปลื้ม - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - สุพิศาล ภักดีนฤนาถ - ประสพโชค พร้อมมูล

เปิดโครงการตำรวจรับใช้ชุมชน - พัทยา - เมืองพัทยา - อิทธิพล คุณปลื้ม - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - สุพิศาล ภักดีนฤนาถ - ประสพโชค พร้อมมูล

เปิดโครงการตำรวจรับใช้ชุมชน - พัทยา - เมืองพัทยา - อิทธิพล คุณปลื้ม - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - สุพิศาล ภักดีนฤนาถ - ประสพโชค พร้อมมูล