Homefacebook RSS

กกต.เปิดศึกชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา

วิสิทธิ ปิ่นพาวงศ์ pattaya times 21.05.2012 05:49
นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 นำทีมกลุ่มเรารักษ์พัทยาออกหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 นำทีมกลุ่มเรารักษ์พัทยาออกหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง


คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อย อิทธิพล คุณปลื้ม นำทีมเรารักษ์พัทยาสมัครตั้งแต่ช่วงเช้าคว้าเบอร์ 1 สำหรับหาเสียง                (21 พ.ค. 55) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พ.จ.อ.ดร.สมชัย ศิริสมบัติ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา นายปกรณ์ สุคนธชาติ ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาขึ้นเป็นวันแรกหลังทีมบริหารชุดเก่าครบวาระดำรงคตำแหน่ง 4 ปี โดยพบว่าในวันนี้มีผู้สมัครนายกเมืองและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มเรารักษ์พัทยานำโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม ซึ่งเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเวลา 07.00 น. เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่ามกลางกองเชียร์และมารดา นางสติล คุณปลื้ม ที่มาให้กำลังใจ

                คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ก่อนจะพบว่าไม่มีผู้สมัครรายอื่นทำให้ทีมเรารักษ์พัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ได้หมายเลข 1 ทันที และสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขต ได้หมายเลข 1-6 อย่างไรก็ตามหลังทีมเรารักษ์พัทยาได้หมายเลขเป็นที่เรียบร้อยได้ออกหาเสียงจากประชาชนชาวพัทยาทันทีโดยมีกองเชียร์จากภาคเอกชนและชุมชนต่างๆ มามอบดอกไม้ให้กำลังใจจำนวนมาก

                พ.จ.อ.ดร.สม ศิริสมบัติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเปิดรับสมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 55 โดยในวันแรกพบว่ามีผู้สมัครกลุ่มเดียวคือกลุ่มเรารักษ์พัทยาทำให้ได้หมายเลข 1 หากมีผู้มาสมัครนายกเมืองพัทยาอีกก็จะได้หมายเลขถัดไปตามลำดับ การรับสมัครครั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะประกาศภายใน 7 วันว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติและขาดคุณสมบัติก่อนการลงคะแนนเสียงจะเกิดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 55 ทั้งนี้ทาง กกต.มีความพร้อมในการเลือกตั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศให้ประชาชนรับทราบถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่และชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าไปใช้สิทธิ์ ณ หน่วยเลือกตั้งใด               

กกต.เปิดศึกชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา - เลือกตั้งพัทยา - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - อิทธิพล คุณปลื้ม - จังหวัดชลบุรี - นายกเมืองพัทยา - patttaya

กกต.เปิดศึกชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา - เลือกตั้งพัทยา - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - อิทธิพล คุณปลื้ม - จังหวัดชลบุรี - นายกเมืองพัทยา - patttaya

กกต.เปิดศึกชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา - เลือกตั้งพัทยา - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - อิทธิพล คุณปลื้ม - จังหวัดชลบุรี - นายกเมืองพัทยา - patttaya

กกต.เปิดศึกชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา - เลือกตั้งพัทยา - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - อิทธิพล คุณปลื้ม - จังหวัดชลบุรี - นายกเมืองพัทยา - patttaya