Homefacebook RSS

ปรับ 2,000 สูบบุหรี่บนรถสองแถว

วิสิทธิ ปิ่นพาวงศ์ pattaya times 26.04.2012 05:32
เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ออกรณรงค์ไม่สูบบุหรี่บนรถและทางสาธารณะ

เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ออกรณรงค์ไม่สูบบุหรี่บนรถและทางสาธารณะ


เมืองพัทยาออกรณรงค์ผู้ขับขี่รถสองแถวและผู้โดยสารไม่สูบบุหรี่บนรถ พร้อมปรับ 2,000 บาทหากฝ่าฝืน                (26 เม.ย. 55) เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ออกรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ขณะขับขี่รถโดยสารและไม่สูบบุหรี่ขณะใช้บริการรถโดยสารเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่มีสารพิษกว่า 4,000 ชนิด ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดัน และโรคอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ กำหนดไว้ว่ารถยนต์โดยสารประจำทาง รถยนต์รับจ้าง รวมถึงสถานที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับทันที 2,000 บาท

                สำหรับการรณรงค์ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่จุดจอดรถสองแถวสายถนนสายสอง พัทยาใต้ – จอมเทียน ซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยได้มอบแผ่บผับเอกสารระบุถึงภัยของบุหรี่แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงติดสติกเกอร์ข้อความว่า “ควันบุหรี่ฆ่าคนตายได้” “เขตปลอดบุหรี่” และสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ซึ่งจะติดทั้งหมดในรถสองแถวสาธารณะจำนวน 680 คัน ก่อนจะรณรงค์ในพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นเขตสาธารณะต่อไป