Homefacebook RSS

เปิดโปรเจคพัทยา นิวลุค มีมากกว่าที่คิด

วิสิทธิ ปิ่นพาวงศ์ pattaya times 24.04.2012 05:58


อิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพิ่มมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวเปิดโปรเจค "พัทยา นิวลุค" (PATTAYA NEW LOOK) ภายใต้แนวคิด "เมืองพัทยา มีมากกว่าที่คุณคิด" (PATTAYA CITY DEFINITELY MORE) ยกระดับพัทยาเป็นเมืองหลวงของโลก(24 เม.ษ.55) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างภาพลักษณ์ "พัทยา นิวลุค" ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวเมืองพัทยามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับส่งผลให้เศรษฐกิจและการลงทุนในด้านต่างๆ ของเมืองพัทยาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนและผลักดันนโยบายในด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา ที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดมหกรรม กิจกรรมระดับโลกและการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เพื่อให้เมืองพัทยาได้รับการเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ จนเป็นที่รู้จักในสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยาไม่เคยหยุดนิ่งและพร้อมประกาศศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก ซึ่งจะเห็นได้จากการลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ท่าจอดเรือเพื่อการท่องเที่ยว สนามบิน ตลอดจนรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-พัทยา

โครงการ"พัทยา นิวลุค" (PATTAYA NEW LOOK)  ภายใต้แนวคิด "เมืองพัทยา มีมากกว่าที่คุณคิด" (PATTAYA CITY DEFINITELY MORE) เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมทำงานอย่างมีแบบแผนเพื่อช่วยกันยกระดับเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาส ประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบเต็มประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตของเมืองพัทยา และการดูแลรักษาความปลอดภัยระดับสากล ด้วยกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์เมืองพัทยาเปลี่ยนมุมมองของนักท่องเที่ยวจากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงแค่ความบันเทิง สนุกสนาน สู่เมืองในมุมมองใหม่ที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจ ทั้งด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพักอาศัยและการลงทุน ซึ่งตอบโจทย์ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักลงทุน และกลุ่มชุมชน

ต่อจากนี้จะทำการประชาสัมพันธ์ถึงภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยาโดยใช้โลโก้เป็นรูปปลาโลมา บนหมู่เกาะและชายหาดของเมืองพัทยาทั้งเกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก และเกาะไผ่เพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างภายใต้คำจำกัดความเดียวกันคือ  "เมืองพัทยา มีมากกว่าที่คุณคิด" (PATTAYA CITY DEFINITELY MORE) อย่างไรก็ตามเมืองพัทยายังคงมีภาพลักษณ์ถึงความบันเทิงอยากให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวพัทยา

เปิดโปรเจคพัทยา นิวลุค มีมากกว่าที่คิด - พัทยา นิวลุค - PATTAYA NEW LOOK - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - อิทธิพล คุณปลื้ม - จังหวัดชลบุรี - นายกเมืองพัทยา - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - พัทยา มีมากกว่าที่คุณคิด - PATTAYA DEFINITELY

เปิดโปรเจคพัทยา นิวลุค มีมากกว่าที่คิด - พัทยา นิวลุค - PATTAYA NEW LOOK - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - อิทธิพล คุณปลื้ม - จังหวัดชลบุรี - นายกเมืองพัทยา - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - พัทยา มีมากกว่าที่คุณคิด - PATTAYA DEFINITELY

เปิดโปรเจคพัทยา นิวลุค มีมากกว่าที่คิด - พัทยา นิวลุค - PATTAYA NEW LOOK - พัทยา - เมืองพัทยา - ข่าว - อิทธิพล คุณปลื้ม - จังหวัดชลบุรี - นายกเมืองพัทยา - ข่าวประชาสัมพันธ์ - patttaya - พัทยา มีมากกว่าที่คุณคิด - PATTAYA DEFINITELY