Homefacebook RSS

เอไอเอส หนุนคนพิการเปิดศูนย์ Call Center AIS

16.03.2012 00:26
เอไอเอส หนุนคนพิการเปิดศูนย์ Call Center AIS - เอไอเอส - นายวิเชียร เมฆตระการ - Call Center AIS - ผู้พิการทางร่างกาย - patttaya - ข่าวประชาสัมพันธ์ - จังหวัดชลบุรี - นายกเมืองพัทยา - อิทธิพล คุณปลื้ม - ข่าว - เมืองพัทยา - มูลนิธิคุณพ่อเรย์ - มูลนิธิพระมหาไถ่


ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ “เอไอเอส” มอบโอกาสให้ผู้พิการเปิดศูนย์ Call Center AIS ที่พัทยา(16 มี.ค.55) นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นางวิลาสินี พุทธิการันต์ รองกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารลูกค้าและการบริการ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือโครงการเอไอเอสสร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการทางร่างกาย และเปิดตัวศูนย์ Call Center AIS อย่างเป็นทางการ

นายวิเชียร เมฆตระการ เปิดเผยว่า  เอไอเอส ได้ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา เปิดศูนย์ปฏิบัติการ Call Center ตามโครงการ เอไอเอสสร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการทางร่างกาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพแด่ผู้พิการในเขตภูมิภาคต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความร่วมมือในรูปแบบ รับจ้างการบริการ” โดยหวังให้ศูนย์ปฏิบัติการ Call Center เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแด่ผู้พิการทางร่างกาย

                การทำงานร่วมกันครั้งนี้ ถือเป็นเป็นการให้โอกาสแก่ผู้พิการทางร่างกาย ในการทำงานลักษณะงาน Call Center ซึ่งเอไอเอสจะสนับสนุนการลงทุนพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและอุปกรณ์ในการทำงานรวมถึงการอบรมให้ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งพิการทางร่างกาย มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานในวิชาชีพ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ Call Center ครั้งนี้จะตั้งอยู่ที่ศูนย์พระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ มีผู้พิการทางร่างกายปฏิบัติงาน 8 คนทำหน้าที่รับโทรศัพท์และให้บริการลูกค้าของเอไอเอสที่โทรศัพท์เข้ามาตามแต่ประเภทของบริการที่ลูกค้าต้องการ

                ด้านบาทหลวง ดร.พิชาญ กล่าวว่า ในนามของมูลนิธิฯ รู้สึกดีใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เอไอเอสมอบให้กับผู้พิการและภูมิใจอย่างมากที่ผู้พิการกลุ่มนี้สามารถทำให้คนในสังคมทราบว่า เขามีความพร้อม มีความสามารถ มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานไม่ต่างไปจากบุคคลทั่วไป จากความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นแรงผลักดัน เป็นกำลังใจอย่างดีให้กับผู้พิการทางร่างกายที่พร้อมปฏิบัติงานให้บริการเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดและสังคม ซึ่งไม่จำเพาะเจาะจงกับงานด้าน Call Center เท่านั้น แต่พร้อมที่จะรองรับต่อทุกสายงานอาชีพที่สังคมต้องการ ทั้งนี้ด้วยหวังว่า ผู้พิการทุกประเภทจะเกิดความภูมิใจในตนเองที่มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองและได้ทำงานตามความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนมา
Add your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Title:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article